PROJELER

ICMPD

(SHIFT)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Alanında Çalışan Mesleki Personelinin İnsan Ticaretiyle Mücadelede Kapasitesinin Arttırılması Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı / Mott Macdonald (Camridge Education)

Türkiye Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi.

Avrupa Birliği Bakanlığı/ Ernst & Young

IPA II Teknik Destek Projesi.

TÜBİTAK

Kimyasal ve Fizokimyasal, Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme Eğitimi

TÜBİTAK

GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanım İçin İyileştirme Projesi

SCJS / Twinning / Emniyet Genel Müdürlüğü

Türk Kriminal Laboratuvarlarının Yasa Dışı Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi

GIZ

Değişim Projesi

GIZ

Mültecilerin ve Geçici Koruma Altında ki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı/ GIZ

Cash for Work / İş Karşılığı Ücret Projesi

GAPUTAEM

Tarımsal AR-GE ve Eğitim Faaliyetlerinin AB Prespektifinde Geliştirilmesi (ERASMUS)

Ankara Gazeteciler Cemiyeti

Medya Özgürlüğünü Güçlendirme Projesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

IPARD Kapsamında Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması Tedbiri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı & ARCHIDATA

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & ICE

RCOP- Rekabetçi Sektörler Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı & ICE

Sivil Toplum Diyaloğu IV

Avrupa Birliği Bakanlığı & ICE

Sivil Toplum Diyaloğu III

TAŞEV

Recop-Green Projesi

Avrupa Birliği Bakanlığı & INTEGRATION

ROM - Türkiye de Sonuç Odaklı İzlemeye Yönelik Teknik Yardım Projesi

Ankara Gazeteciler Cemiyeti

Özgürlük İçin Basın Projesi

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği

Veri Okur Yazarlığı Projesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

IPA İzleme Komitesi Toplantıları

Doğa Araştırmaları Derneği

Turna İzleme Ağı Projesi

Avrupa Birliği Bakanlığı/ ARS PROGETTİ S.P.A

Sivil Toplum Sektörü Programı

İltica ve Göç Araştırma Merkezi

Mültecilerin Uyumu Projesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı & NİRAS

Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı & BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri

HORİZON 2020 Beyond Projesi EGNSS Türkiye Uygulamaları ve Yol Haritası Çalıştayı

Türkiye İstatistik Kurumu & KMO Bilgi Sistemleri Müşavirlik A.Ş.

TÜİK in Bilişim Teknolojilerinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Kapanış Toplantısı

Maliye Bakanlığı / Ernst & Young

KÖİ Uygulamalarının Uluslarası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolarda Sunumu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı & IDOM

Türkiye Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı için bir Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Oluşturulması.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı & NİRAS

Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum İçin Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi

Kalkınma Bakanlığı / Ernst & Young

Üretimde Paradigma Değişikliği:3 Boyutlu Yazıcılar Araştırma Projesi

TÜBİTAK

Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi

Yunus Emre Enstitüsü

Kültürlerarası Diyalog Programı

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü & SOFRECO

Pamuk Lifi İmalatında Bölgesel Sinai İşbirliği Pojesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı & Uluslarası Göç Örgütü

Türkiye de Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesinin Projesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı & NİRAS

AFAD Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi.
Choose Your Demo
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now